Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας: Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας για το 2018

Αναστέλλεται και για το 2018 (είχε ήδη ανασταλεί έως 31.12.2017) η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με το φόρο της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στη Βουλή. Επομένως, δεν θα επιβάλλεται…

Ασφαλιστικές Εισφορές στους Τίτλους Κτήσης (αποδείξεις δαπανών)

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Βουλή, προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση των αμειβόμενων με τίτλους κτήσης. Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση αφορά στις περιπτώσεις έκδοσης παραστατικού για το οποίο έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία.…

Χωρίς τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ορισμένα φορολογικά πιστοποιητικά

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησης με σφραγίδα Apostille εγγράφων που αφορούν στη φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοικοι χωρών που έχουν επικυρώσει την «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα». Επισημαίνεται ότι οι χώρες που έχουν επικυρώσει την παραπάνω Σύμβαση…

Διάταξη νόμου Ασφαλιστικών Εισφορών Επαγγελματικής Δαπάνης

Διάταξη νόμου καταρτίζει το Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με τον οποίο επαγγελματίες, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα καταβάλλουν εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία για αμοιβές που λαμβάνουν  με απόδειξη δαπανών (τίτλο κτήσης). Η εισφορά προβλέπεται ότι θα αφαιρείται από την αμοιβή του προσώπου που θα λαμβάνει τίτλο κτήσης και θα κατατίθεται στον ΕΦΚΑ από τον…

Your Foreign VAT Refund Expert

VAT REFUND SERVICES Our affiliated private consulting house UnityFour, recently became member of the international Cash Back network which is the global leader in the provision of services relating to the VAT refund within European Union and third countries that proceeded with the signing of reciprocity agreements with EU members’ state. UnityFour through the cooperation…