Τέλος Επιτηδεύματος – Απόφαση ΣτΕ 89/2019

Το ΣτΕ αποφάσισε ότι για την επιβολή τέλους επιτηδεύματος ΔΕΝ αρκεί μόνο η πάροδος πενταετίας από την έναρξη εργασιών σε οποιοδήποτε επάγγελμα, αλλά θα πρέπει η άσκηση αυτή να είναι η ίδια για τα επόμενα πέντε συνεχή έτη. Επομένως, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ, ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι είχαν μεν προβεί στο παρελθόν σε…

Φορολογική Μεταχείριση ωφέλειας από διαγραφή του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα

Με τις διατάξεις της Ε.2021/2019 παρ.1 του αρ. 62 του ν.4389/2016 παρέχονται διευκρινίσεις αναφορικά με την φορολογική  μεταχείριση της ωφέλειας που αποκτά ένα νομικό πρόσωπο, μία νομική οντότητα ή ένα φυσικό πρόσωπο όπου έχει εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία προκύπτει από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους προς πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα.…

Καθορισμός Κατώτατου Μισθού & Ημερομισθίου

Ανακοινώθηκε ο νέος κατώτατος μισθός που ισχύει από την 01/02/2019 σύμφωνα με την απόφαση 4241/127/2019 της υπ. Εργασίας. Σύμφωνα με την απόφαση καθορίζεται το όριο του νόμιμου κατώτατου μισθού και του νόμιμου κατώτατου ημερομισθίου, για πλήρη απασχόληση, για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, χωρίς ηλικιακή διάκριση, ως εξής: α) Για τους υπαλλήλους…

Νέες Κατηγορίες Υπόχρεων στο “Πόθεν Έσχες”

Με τη νέα τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου «Ενδυνάμωση Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενίσχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3213/2003 σχετικά με τη δήλωση και τον έλεγχο περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δημόσιων λειτουργών, υπαλλήλων κ.λπ. και συγκεκριμένα εντάσσονται στα υπόχρεα πρόσωπα: α) οι διοικητικοί, αναπληρωτές διοικητικοί, τομεακοί…