Blog

Ασφαλιστικές Εισφορές Μελών Εταιρειών Και Διαχειριστών
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος Δ.15/Δ΄/619/15 του Υπουργείου Εργασίας με την οποία αποσαφηνίζονται θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση μελών εταιρειών και διαχειριστών: Οι εταίροι σε εταιρείες ΟΕ, ΕΕ και ΕΠΕ υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ και καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές επί των μερισμάτων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 39 του Ν.4387/2016. Σε περίπτωση που οι εταίροι ασκούν…

Details

UNITYFOUR – “Doing Business” in Greece 2018 Contributor
World Bank

UNITYFOUR contributed, for third consecutive year, to the edition of “Doing Business” report, issued by the World Bank Group. “Doing Business 2018” is the 15th in a series of annual reports investigating the regulations that enhance business activity and those that constrain it. The report provides objective measures of business regulations and their enforcement. These…

Details

Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών

  Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οι εισφορές των Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ισότοπο www.efka.gov.gr προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής , δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τετάρτη 28/02/2018.…

Details

VAT REFUND – Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
2018, Νότια Κορέα

Αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε εταιρικό ταξίδι για τους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες θυμηθείτε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε το Φ.Π.Α. των εξόδων της εταιρείας σας μέσω της υπηρεσίας μας VAT Refund. H UNITYFOUR, αποκλειστικός συνεργάτης της CashBack στην Ελλάδα, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία μπορεί να σας απαλλάξει από τις χρονοβόρες διαδικασίες και να ανακτήσει…

Details

Πόθεν Έσχες
Σύνταξη Καταλόγων Υπόχρεων σε Δήλωση

Η Γ΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης εξέδωσε εγκύκλιο αναφορικά με τη σύνταξη των καταλόγων υπόχρεων για Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2018 (χρήση 2017). Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους…

Details

Οι Βασικότερες Φορολογικές Διατάξεις του Ν.4512/2018
Για το κλείσιμο της Γ' Αξιολόγησης

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της γ’ αξιολόγησης. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως «επείγον». Οι βασικότερες διατάξεις που εμπεριέχει o νόμος 4512/2018 είναι οι εξής: Από τις 21.2.2018 οι πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με…

Details

Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας: Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας για το 2018

Αναστέλλεται και για το 2018 (είχε ήδη ανασταλεί έως 31.12.2017) η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με το φόρο της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στη Βουλή. Επομένως, δεν θα επιβάλλεται…

Details

Ασφαλιστικές Εισφορές στους Τίτλους Κτήσης (αποδείξεις δαπανών)

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Βουλή, προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση των αμειβόμενων με τίτλους κτήσης. Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση αφορά στις περιπτώσεις έκδοσης παραστατικού για το οποίο έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία.…

Details

Χωρίς τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ορισμένα φορολογικά πιστοποιητικά

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησης με σφραγίδα Apostille εγγράφων που αφορούν στη φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοικοι χωρών που έχουν επικυρώσει την «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα». Επισημαίνεται ότι οι χώρες που έχουν επικυρώσει την παραπάνω Σύμβαση…

Details

Διάταξη νόμου Ασφαλιστικών Εισφορών Επαγγελματικής Δαπάνης

Διάταξη νόμου καταρτίζει το Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με τον οποίο επαγγελματίες, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα καταβάλλουν εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία για αμοιβές που λαμβάνουν  με απόδειξη δαπανών (τίτλο κτήσης). Η εισφορά προβλέπεται ότι θα αφαιρείται από την αμοιβή του προσώπου που θα λαμβάνει τίτλο κτήσης και θα κατατίθεται στον ΕΦΚΑ από τον…

Details

UnityFour Cyprus, a new story begins

Our firm is happy to announce a new step forward. Unityfour Cyprus Ltd. is regulated by the institute of Certified public accountants of Cyprus.  Unityfour Cyprus is a full-service firm which provides accounting services, corporate administration services, fiduciary services, secretarial services, tax consulting, banking services as well as payroll. For us here in Unityfour, a…

Details

Νέα Εφαρμοστική Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Δ.: Πρόγραμμα Επιχορήγησης των εργοδοτικών εισφορών για 40.000 αμειβόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Σκοπός του προγράμματος: Επιχορήγηση της ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης τους σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς ως κίνητρο για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη διατήρηση θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών. Δικαιούχοι…

Details