Blog

Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών Ελεύθερων Επαγγελματιών

  Αναρτήθηκαν στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ οι εισφορές των Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν τον ισότοπο www.efka.gov.gr προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής , δεδομένου ότι δε θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική αποστολή. Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Τετάρτη 28/02/2018.…

Details

VAT REFUND – Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
2018, Νότια Κορέα

Αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε εταιρικό ταξίδι για τους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες θυμηθείτε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε το Φ.Π.Α. των εξόδων της εταιρείας σας μέσω της υπηρεσίας μας VAT Refund. H UNITYFOUR, αποκλειστικός συνεργάτης της CashBack στην Ελλάδα, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία μπορεί να σας απαλλάξει από τις χρονοβόρες διαδικασίες και να ανακτήσει…

Details

Πόθεν Έσχες
Σύνταξη Καταλόγων Υπόχρεων σε Δήλωση

Η Γ΄ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης εξέδωσε εγκύκλιο αναφορικά με τη σύνταξη των καταλόγων υπόχρεων για Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) για το έτος 2018 (χρήση 2017). Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους…

Details

Οι Βασικότερες Φορολογικές Διατάξεις του Ν.4512/2018
Για το κλείσιμο της Γ' Αξιολόγησης

Ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της γ’ αξιολόγησης. Το νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» χαρακτηρίστηκε από την κυβέρνηση ως «επείγον». Οι βασικότερες διατάξεις που εμπεριέχει o νόμος 4512/2018 είναι οι εξής: Από τις 21.2.2018 οι πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με…

Details

Μεταβίβαση Ακίνητης Περιουσίας: Αναστέλλεται ο φόρος υπεραξίας για το 2018

Αναστέλλεται και για το 2018 (είχε ήδη ανασταλεί έως 31.12.2017) η ισχύς του άρθρου 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος σχετικά με το φόρο της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση ακινήτων με επαχθή αιτία, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης που βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας στη Βουλή. Επομένως, δεν θα επιβάλλεται…

Details

Ασφαλιστικές Εισφορές στους Τίτλους Κτήσης (αποδείξεις δαπανών)

Με τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Βουλή, προβλέπεται η υπαγωγή στην ασφάλιση των προσώπων που απασχολούνται ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση των αμειβόμενων με τίτλους κτήσης. Σημειώνεται ότι η νέα ρύθμιση αφορά στις περιπτώσεις έκδοσης παραστατικού για το οποίο έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα από τη φορολογική νομοθεσία.…

Details

Χωρίς τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille) ορισμένα φορολογικά πιστοποιητικά

Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καταργήθηκε η υποχρέωση θεώρησης με σφραγίδα Apostille εγγράφων που αφορούν στη φορολογική κατοικία ή διαμονή φυσικών προσώπων οι οποίοι είναι κάτοικοι χωρών που έχουν επικυρώσει την «Σύμβαση που απαλλάσσει από την επικύρωση ορισμένες πράξεις και έγγραφα». Επισημαίνεται ότι οι χώρες που έχουν επικυρώσει την παραπάνω Σύμβαση…

Details

Διάταξη νόμου Ασφαλιστικών Εισφορών Επαγγελματικής Δαπάνης

Διάταξη νόμου καταρτίζει το Υπουργείο Εργασίας σύμφωνα με τον οποίο επαγγελματίες, μισθωτοί και συνταξιούχοι θα καταβάλλουν εισφορές 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία για αμοιβές που λαμβάνουν  με απόδειξη δαπανών (τίτλο κτήσης). Η εισφορά προβλέπεται ότι θα αφαιρείται από την αμοιβή του προσώπου που θα λαμβάνει τίτλο κτήσης και θα κατατίθεται στον ΕΦΚΑ από τον…

Details

UnityFour Cyprus, a new story begins

Our firm is happy to announce a new step forward: Unityfour Cyprus. Unityfour Cyprus Ltd. is regulated by the institute of Certified public accountants of Cyprus.  Unityfour Cyprus is a full-service firm which provides accounting services, corporate administration services, fiduciary services, secretarial services, tax consulting, banking services as well as payroll. For us here in…

Details

Νέα Εφαρμοστική Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Δ.: Πρόγραμμα Επιχορήγησης των εργοδοτικών εισφορών για 40.000 αμειβόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Σκοπός του προγράμματος: Επιχορήγηση της ενίσχυσης της απασχόλησης 40.000 αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών, με μετατροπή της σύμβασης τους σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας. Το πρόγραμμα αφορά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, με την επιχορήγηση της εργοδοτικής εισφοράς ως κίνητρο για την ενίσχυση της απασχόλησης και τη διατήρηση θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών. Δικαιούχοι…

Details

Ασφαλιστικές Αποζημιώσεις. Πώς αντιμετωπίζονται φορολογικά;

Η αποζημίωση, που χορηγεί η ασφαλιστική εταιρεία αντιμετωπίζεται από τη φορολογική διοίκηση ως εξής: Φορολογία Εισοδήματος: Δεν συνιστά φορολογητέο εισόδημα κατά πάγια διοικητική και δικαστική νομολογία Φυσικά Πρόσωπα: Δεν υπάγεται σε έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης και αναγράφεται στους κωδικούς 781/782, ως ποσό που συμβάλλει στην κάλυψη τεκμηρίων. Νομικά Πρόσωπα: Δηλώνεται στην ετήσια ΜΥΦ (συγκεντρωτική κατάσταση πελατών…

Details

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 1.459 ανέργων, ηλικίας 18-24 ετών. Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η 05 Οκτωβρίου 2017 με καταληκτική ημερομηνία την 03 Νοεμβρίου 2017. Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψης του και για…

Details

Αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία βάσει Ν. 4488/2017

Αγαπητοί συνεργάτες, Παραθέτουμε τις σημαντικότερες αλλαγές και ρυθμίσεις που περιέχει o Νόμος 4488/2017 που τέθηκαν σε ισχύ με τη δημοσίευση του στο Φ.Ε.Κ. 137Α/ 13.9.2017 (στις 10.00μ.μ.) αρκετές μεταξύ των οποίων αφορούν στην προθεσμία και τη διαδικασία υποβολής σημαντικών εντύπων στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Να σημειωθεί ότι ορισμένες διατάξεις θα ισχύσουν μετά τη δημοσίευση απόφασης του…

Details

Andersen Global Announces Collaboration with UnityFour and Pistiolis-Triantafyllos & Associates in Greece and Cyprus

Andersen Global is pleased to announce a new presence in Greece and Cyprus via a Collaboration Agreement with UnityFour and Pistiolis-Triantafyllos & Associates. Together, these firms provide legal, tax and accounting services in Greece; and tax, accounting and fiduciary services in Cyprus. The addition of these groups as collaborating firms of Andersen Global is the…

Details