Σχέδιο Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων – Ερμηνευτική Εγκύκλιος

Νομοθεσία που εφαρμοζόταν μέχρι την έκδοση της εγκυκλίου 223 Το Ειδικό Καθεστώς Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων γνωστό και ως Σχέδιο Περιθωρίου Οργανωτών Τουριστικών Περιηγήσεων (ΣΠΟΤΠ) εφαρμόζεται βάσει των διατάξεων του Άρθρου 41 του περί ΦΠΑ Νόμου του 2000 (Ν95 (Ι)/2000) και των Κανονισμών 129 – 136 των περί Φ.Π.Α. (Γενικών) Κανονισμών του 2001 (Κ.Δ.Π. 314/2001). Μέχρι…

VAT REFUND – Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

Αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε εταιρικό ταξίδι για τους χειμερινούς ολυμπιακούς αγώνες θυμηθείτε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε να ανακτήσετε το Φ.Π.Α. των εξόδων της εταιρείας σας μέσω της υπηρεσίας μας VAT Refund. H UNITYFOUR, αποκλειστικός συνεργάτης της CashBack στην Ελλάδα, έχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία μπορεί να σας απαλλάξει από τις χρονοβόρες διαδικασίες και να ανακτήσει…

Andersen Global Announces Collaboration with UnityFour and Pistiolis-Triantafyllos & Associates in Greece and Cyprus

Andersen Global is pleased to announce a new presence in Greece and Cyprus via a Collaboration Agreement with UnityFour and Pistiolis-Triantafyllos & Associates. Together, these firms provide legal, tax and accounting services in Greece; and tax, accounting and fiduciary services in Cyprus. The addition of these groups as collaborating firms of Andersen Global is the…

People Matter

We are growing quickly, and now is the time to join a firm shaping tomorrow’s generation of Tax & Accounting Consultants. We embrace change as an opportunity. We do what’s right, even when it’s not easy. And we measure what’s valued, rather than only valuing what’s measured. Sounds like you?  Check our video here. Thanks…